නියඟයේදී රුපියල් බිලියන 32 ක පාඩුවක් අයකර ගැනීමට ලංවිම උත්සාහ කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) ආයතනයට වසරක් පුරා අහිමි වූ බිලියන 32 ක් පමණ ඉදිරි මාස තුන ඇතුළත ගාස්තු වැඩිවීමක් සමඟ අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය බව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපාර සහ මෙහෙයුම් උපායමාර්ගය) කේ ඒ නොයෙල් ප්‍රියන්ත රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.

“2023 පෙබරවාරි 15 වන දින අපට මිල වැඩිවීමක් ලැබුණි. එබැවින් 2023 දී දින 45 ක්, අපි 2022 ගාස්තු සමඟ ක්‍රියා කළෙමු. 2023 ජුනි මාසයේදී, අපි ගාස්තු සියයට තුනක අඩු කිරීමක් යෝජනා කළ නමුත්, ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) සියයට 14 ක කප්පාදුවක් නිර්දේශ කළේය. මේ හේතු දෙක නිසා අපිට අපේක්‍ෂිත ආදායම රුපියල් බිලියන 32ක් පමණ අහිමි වුණා.”

පසුගිය කාලයේ ලංවිමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සමඟ ගැටලු ඇති වූ බවත් ආයතන දෙක අතර සබඳතාව වර්ධනය වී ඇත්තේ දැන් බවත් ඔහු පැවසීය.

“අපි බලාපොරොත්තු වුණේ වර්ෂාව, නමුත් වියළි කලාපයක් තිබුණා, කෘෂිකර්මාන්තයට සමනලවැවෙන් ජලය නිකුත් කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා අඩු විදුලි බලයක් ජල විදුලියෙන් නිෂ්පාදනය කළ හැකියි. අපි දැන් ෆොසිල ඉන්ධන භාවිතයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා වැඩි මුදලක් වැය වන අතර, අපට දැන් ණයට ගත නොහැක, එබැවින් අපි තීරුබදු වැඩි කිරීමකට යා යුතුය.

IMF පිරිවැය පරාවර්තක මිලකරණය සඳහා අවධාරනය කර ඇත. බිල් වැඩි කිරීමත් සමඟ අපට අහිමි වූ බිලියන 32 ක් අයකර ගැනීමට අපි උත්සාහ කරනවා,” ඔහු පැවසීය.

විදුලිබල මණ්ඩලයට සිය ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ඇත්තේ මාස තුනක කාලයක් පමණක් බව DGM පැවසීය. PUCSL සියයට තුනක තීරුබදු අඩු කිරීමක් පමණක් අනුමත කළේ නම් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයකින් ගාස්තු වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

“ජල විදුලිය භාවිතයෙන් විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට ලංවිම රුපියල් 2.80ක් වැය කරයි. ලංවිමට මාස හයකට වරක් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට අවසර ඇතත් ඩීසල් මිල සංශෝධනය වන්නේ මසකට වරක්ය. දැන් විදුලි ඒකකයක සාමාන්‍ය වියදම රුපියල් 44ක් පමණ වෙනවා.” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *