නිදහස් වීදි පුස්තකාලය Race Course අසල විවෘත විය.

කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දොරටුව අසල නිදහස් වීදි පුස්තකාලයක් ස්ථාපිත කර ඇත.

මෙම වීදි පුස්තකාලය පාකිස්තාන රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ රුපියල් මිලියන 100 ක වියදමින් ඉදිකර ඇත. මිලියන 2.3 කි.

ශ්‍රී ලංකා සහ පාකිස්ථාන රජය අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් වන මෙම පුස්තකාල ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ පකිස්ථාන මහ කොමසාරිස් උමාර් ෆාරුක් බුර්කි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා විවෘත කෙරිණි.

නොමිලේ පුස්තකාලය පරිහරණය කරන ලෙසත් ඕනෑම භාෂාවක පොත්පත් පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති අයටත් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය ආරාධනා කරයි. මෙම පුස්තකාලය ද පැය 24 පුරා විවෘතව පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *