නිදහස් පක්ෂයට 72යි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 72 වන සංවත්සර උත්සවය අද (03) පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබේ.

නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ නිදහස් පක්ෂ සංවත්සර උත්සවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

‘එක්වෙමු – වෙනසකට සැරසෙමු’ යන්න මෙවර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තේමාව වී තිබේ.

1951 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් 02 වන දින එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිහිටුවනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *