නව සුරාබදු ප්‍රධානියා 2023 සඳහා රුපියල් බිලියන 217 ක ඉහළම ආදායම් ඉලක්කයක් ලබා ගනී.

2023 වසර සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසයේ ඉහළම බදු ආදායම් ඉලක්කය වන රුපියල් බිලියන 217ක් වන සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ අභිනවයෙන් පත් වූ ප්‍රධානී සමන් ජයසිංහ මහතාට ලැබී ඇත. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ (SLAS) විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරි සමන් ජයසිංහ මහතා මේ සතියේ නව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස පත් කර තිබුණි. මුදල් ඇමැතිවරයා විසිනි.

රාජගිරියේ පිහිටි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී වැඩ භාරගත් ජයසිංහ මහතා රජයේ ප්‍රධාන ආදායම් එකතු කිරීමේ අවි තුනෙන් එකක ප්‍රධානියා ලෙස මෙම වසරේ ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලීම සඳහා නව උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන බව සුරාබදු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිල කුමාරසිංහ මහතා ඩේලි මිරර් වෙත පැවසීය.

ඔහු මීට පෙර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *