නව යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස මේජර් ජෙනරාල් විකුම් ලියනගේ පත් කෙරේ.

මැයි 31 වන දින යුධ හමුදාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු නව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා 2022 ජුනි 1 වන දින වැඩ භාර ගනී.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සඳහන් කළේ ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා මෙම නව කාර්යාලයට පත් කරන විට වැඩබලන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ බවයි.

මේ අතර, වත්මන් මාණ්ඩලික ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් විකුම් ලියනගේ මහතා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු ජූනි මස 01 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නව යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස පත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *