නව පූජනීය ස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ මහා සංඝරත්නය සාකච්ජාවක…

නව සිද්ධස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත නිගමනයකට පැමිණීමට පෙර තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම වැදගත් බව ජනාධිපති බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ මහා සංඝරත්නය අද පෙන්වා දුන්නා.

බෞද්ධ උපදේශක සභාව 13 වැනි වරටත්  (18) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම අදහස් පළ කළේය.

නව සිද්ධස්ථාන ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම, ඉරිදා දහම් පාසල් පැවැත්වීම, “විහාර හා දේවාලගම් පනත”, උතුරු නැගෙනහිර පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම් මැනීම සහ සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි. පුරාවිද්‍යා ආඥා පනතේ.

නව පූජනීය ස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීමේදී ඒ ඒ ආගම් සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙත් වෙන වෙනම සලකා බැලිය යුතු බවට මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි. අදාළ පාර්ශ්වයේ මහානායක හිමියන්ගේ සහ ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ලේඛකාධිකාරීවරයාගේ නිර්දේශ මත බෞද්ධ විහාරස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීමට ඉඩ සැලසීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු විය.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශය සහ අධීක්‍ෂණය යටතේ පුරාවස්තු සහිත ස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් විහාරස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීම සිදුකළ යුතු බව මහා සංඝරත්නය ප්‍රකාශ කළේය.

පුරාවිද්‍යා ආඥාපනත සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් ගෙන ඇති තීරණය සමාලෝචනය කළ අතර, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ එම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකි බව පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස් ජනරාල් අනුර මනතුංග මහතා පැවසීය.

නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන මැනීම සඳහා ඉල්ලීම් 484ක් ලැබී ඇත. ඉන් 64ක මැනුම් කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර ස්ථාන 22ක් සඳහා සැලසුම් සකස් කරමින් පවතින බව මිනුම්පති ආරියරත්න දිසානායක මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *