නව කැලණි පාලම හෙට සිට අදියර තුනක් යටතේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වසා දමයි

‘ගෝල්ඩන් ගේට් කල්‍යාණි’ පාලම ලෙසින් ප්‍රචලිත නව කැලණි පාලම හෙට දෙසැම්බර් 1 වැනිදා සිට අදියර තුනකින් වසා දමන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA) නිවේදනය කළේය.

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ නව කැලණි පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර ඇති බැවින් කොන්ත්‍රාත්තු ලත් සමාගම නිදහස් කිරීමට පෙර ව්‍යාපෘතියට අදාළ සියලු වගකීම් සමාලෝචනය කළ යුතු මට්ටමට පැමිණ ඇති බවයි. සමහර අවස්ථාවලදී, කොන්ත්රාත්කරු විසින් යම් යම් වෙනස්කම් සිදු කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.

නව කැලණි පාලම මේ වන විට අවදානමකින් තොරව භාවිත කිරීමට ආරක්ෂිත බවත්, පවතින ආකාරයෙන්ම එය භාවිත කිරීමට පුද්ගලයන්ට හැකි බවත් අමාත්‍යාංශය පවසයි. එසේ වුවද, ඔවුන් ගිවිසුම්ගත නියමයන් පිළිපැදීමට සහ නිශ්චිත ක්‍රියාවලීන් සමඟ ඉදිරියට යාමට ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව අත්‍යාවශ්‍ය නවීකරණ කටයුතු හේතුවෙන් නව කැලණි පාලම පහත අදියර තුනේදී වසා දැමීමට නියමිත අතර, මෙම කාලසීමාවන් තුළ විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස රියදුරන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

පළමු අදියර යටතේ පාලම අද රාත්‍රී 9.00 සිට සඳුදා (4) පෙරවරු 6.00 දක්වා වසා තැබේ.

දෙවන අදියර යටතේ පාලම දෙසැම්බර් 8 වැනිදා රාත්‍රී 9.00 සිට දෙසැම්බර් 11 වැනිදා පෙරවරු 6.00 දක්වා වසා තැබේ.

මේ අතර, තුන්වන අදියර යටතේ පාලම දෙසැම්බර් 15 වැනි දින රාත්‍රී 9.00 සිට දෙසැම්බර් 18 වැනි දින පෙරවරු 6.00 දක්වා වසා තැබේ.

වාහන තදබදය මඟහරවා ගැනීම සඳහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *