නවසීලන්තය ආසන්නයේ 7.1 ක භූමිකම්පාවක්…

සඳුදා නවසීලන්තයට ආසන්න කර්මඩෙක් දූපත් කලාපයට රිච්ටර් මාපකයේ 7.1 ක භූමිකම්පාවක් ඇති වූ බව එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ (USGS) ප්‍රකාශ කර ඇති බව රොයිටර් වාර්තා කරයි.

භූමිකම්පාව කිලෝමීටර් 10 ක් (සැතපුම් 6.21 ක්) ගැඹුරින් සිදු විය.

USGS විසින් මුලින් 7.3 ලෙස වාර්තා කළ නමුත් පසුව එය 7.1 දක්වා පහත හෙලන ලදී.

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ කර්මඩෙක් දූපත් කලාපයේ භූමිකම්පාවෙන් ඇති වූ සුනාමි තර්ජනය මේ වන විට පහව ගොස් ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *