දේශීය සහල් වර්ග සඳහා උපරිම මිල ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දේශීය සහල් වර්ග සඳහා උපරිම මිල ප්‍රකාශයට පත් කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව සුදු හෝ රතු නාඩු (තැම්බූ හෝ තම්බා) කිලෝවක් රු. 220

සුදු හෝ රතු සම්බා (තැම්බූ/තම්බා) කිලෝවක් රු. 230 ක්ද කීරි සම්බා කිලෝවක් රු. 260

කිසිදු සැපයුම්කරුවෙකු, නිෂ්පාදකයෙකු, නිෂ්පාදකයෙකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්මවා ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති දේශීය සහල් වර්ග විකිණීම, සැපයීම, හෙළිදරව් කිරීම හෝ විකිණීමට, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතු බවට CAA නියෝග කරයි.

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් සහන මිලට වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන සහල් සඳහා මෙම නියෝගය අදාළ නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *