දේශීය වෙළඳපොලේ මුද්‍රණ කඩදාසි සහ මුද්‍රණ උපකරණවල හිඟයක්…

දේශීය වෙළඳපොලේ මුද්‍රණ පත්‍රිකා සහ මුද්‍රණ උපකරණ හිඟය හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාතේ (WP) අවසන් වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමට බාධා එල්ල වී ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමය (CTU) පවසයි.

CTU ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් ඩේලි මිරර් වෙත පැවසුවේ WP අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් අවසාන පාසල් වාර විභාග ගැන තැකීමක් නොකරන බවයි.

6, 7 සහ 8 ශ්‍රේණිවල වාර විභාග සඳහා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පාසල්වල වියදමින් මුද්‍රණය කරන ලෙස WP පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා සියලුම පාසල්වලට උපදෙස් දී ඇති බව ස්ටාලින් පැවසීය.

වෙළඳපොලේ මුද්‍රණ උපාංග සහ කඩදාසි හිඟය හේතුවෙන් මුද්‍රණ කඩදාසි මිල සහ මුද්‍රණ පිරිවැය දෙගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ඔහු පැවසීය.

“විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුළත් සංයුක්ත තැටිය (CD) පිටතින් මුද්‍රණය කර ගැනීමට ලබා දීමේදී පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වගකීමෙන් වැඩ කළ යුතුයි,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *