දේශීය රැප් ගායක ශිරාස් රුඩෙබ්වෝයි විරෝධතා භූමියේදී මිය යයි

ඊයේ රාත්‍රියේ ගාලුමුවදොර පිටියේ පැවති විරෝධතාවයේදී ශ්‍රී ලාංකික හිප්/හොප් රැප් ගායක ශිරාස් රුඩෙබ්වෝයි හදිසියේ ඇති වූ රෝගාබාධයක් හේතුවෙන් මිය ගොස් තිබුණි.

රුඩෙබ්වෝයි හෘදයාබාධයකින් පෙළෙන බවට සැක කරන විට ඔහු ඇද වැටෙන විට විරෝධතා භූමියේ සිටි අයට සංග්‍රහ කරමින් සිටි බව වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *