දේශීය ගුවන් ගමන් පාලකවරුන්ගේ සංක්‍රමණය ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් : ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ගමන් පාලක සංගමය

දේශීය ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් වෙනත් රටවලට සංක්‍රමණය වීම ප්‍රධාන ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ගමන් පාලකවරුන්ගේ සංගමය (SLATCA) ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

SLATCA හි ලේකම් රාජිත සෙනෙවිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය දිනවල දේශීය ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් රට හැර යාමට පටන් ගෙන ඇති බවයි. “ජාත්‍යන්තර බඳවා ගැනීමේ ආයතනයක් මේ වන විට මැදපෙරදිග ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් 20 දෙනෙකු ස්ථානගත කිරීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටී. ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් විශාල පිරිසක් එකවර ඉවත්ව ගියහොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වේ,” ඔහු පැවසීය.

“අපි රජය සමඟ එක්ව සංක්‍රමණ නැවැත්වීමට සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මෙම සැලැස්ම සාර්ථක වුවහොත් වැඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වන්නේ නැහැ,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එක්සත් රාජධානියේ තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ සිට එක්සත් රාජධානියට සහ අනෙක් අතට මේ දක්වා ගුවන් ගමන් සඳහා බලපා නොමැති බව ඔහු පැවසීය.” කලාපයට සහ ඉන් පිටතට යන ගුවන් ගමන් තවමත් අවලංගු කර නැත,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *