දේශපාලන

දේශපාලන පක්ෂ සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍ර භාරගැනීමේ කටයුතු අද(17) පස්වරු 04.00න් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.

මේ වනවිට අයදුම්පත්‍ර 70ක පමණ ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති අතර ඒවායින් බොහෝමයක් අසම්පුර්ණ අයදුම්පත් බව එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළ අතර නිවැරදි අයදුම්පත්‍ර අද දිනයේ දී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත රැගෙනවිත් භාරදීමට කටයුතු කරන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ඉදිරියේ දී ලැබී ඇති අයදුම්පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට කටයුතු කරන බවද සඳහන්.

කෙසේවෙතත් මාර්තු මස 02 වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනකදී යම් හෙයිකින් මහමැතිවරණය කැඳවනු ලැබුවහොත් මෙම කටයුතු කල් දැමීමට සිදුවන බවද මැතිවරණ කොමිසමේ ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *