දේශපාලන පක්‍ෂ රැලිවලට සෙනඟ ගෙන්වන්න සහාය දෙන්නේ නැහැ: ගැමුණු

ඉදිරියේදී කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට තම රැලි සහ රැස්වීම් සඳහා ජනතාව රැගෙන ඒම සඳහා බස් රථ ලබා නොදීමට ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න ඩේලි මිරර් වෙත කියා සිටියේ දේශපාලන රැස්වීම්වලට සහ රැස්වීම්වලට සෙනඟ ගෙන ඒම සඳහා බස් රථ ලබාදීම දැන්වත් නතර කළ යුතු බවයි.

“අන්තවාදී, සමාජවාදී, ධනපති ඇතුළු සියලුම දේශපාලන පක්‍ෂ තම රැස්වීම්වලට, රැස්වීම්වලට බස්රථවලින් සෙනඟ රැස් කළ අතර බොහෝ දේශපාලනඥයන් අහිංසක ජනතාව නොමඟ යැවූ බවත්, පසුගිය වසර හැත්තෑපහක කාලය තුළ එය එසේ වූ බවත් ඔහු පැවසීය. .

එබැවින් තම උත්සවවලට ජනතාව ගෙන්වා නොගන්නා දේශපාලන පක්ෂවලට පමණක් සහාය දැක්වීමට එම සංගමය තීරණය කර ඇත.

“එන්න ඕන කියලා මිනිස්සුන්ට දැනෙන දේශපාලන පක්‍ෂයක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව ජනතාව මංකොල්ල කන පවතින දේශපාලන පක්‍ෂවලට සහය දීලා වැඩක් නෑ,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *