දේශපාලකයින් 40 දෙනෙකු රුපියල් කෝටියකට වඩා ජල බිල්පත් ගෙවා නැති බවට අනාවරණය වෙයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් ද ඇතුළුව වත්මන් සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 40 දෙනෙකුගේ ජල බිල්පත් රුපියල් මිලියන 10 ඉක්මවයි. මිලියන 10ක් මේ දක්වා, ප්‍රාදේශීය පුවත්පතක් වන ඩේලි නිව්ස් සිය කතුවැකියේ වාර්තා කළේය.

දේශීය සතිපතා පුවත්පතක පළ වූ මුල් පිටුවේ ප්‍රවෘත්තිය උපුටා දක්වමින් එම පුවත්පත වාර්තා කළේ ජල බිල්පත් සඳහා හිඟ මුදල් මන්ත්‍රීවරුන් 20 දෙනෙකුගේ නිවෙස්වලින් ගෙවිය යුතු බවයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතරට වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ද, දැනට විශ්‍රාම වැටුප් ලබන හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් 10 දෙනෙකු ද, දැනට මියගිය හිටපු මැති ඇමතිවරුන් 10 දෙනෙකු ද ඇතුළත් වේ.

එම ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ රුපියල් බිලියනයක හිඟ බිල්පතක් පවතින බවයි. මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විසින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට (NWSDB) ගෙවිය යුතු රුපියල් මිලියන 10 න් වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ තනි මන්ත්‍රීවරයකු විසින් රුපියල් මිලියන 1.8 ක් ලබා දී ඇත.

හිඟ ජල බිල්පත් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීමට අමතරව, COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් මහජනතාවට ලබා දී ඇති සහන යටතේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පැහැර හැරීම් ගෙවීම් ආවරණය කර තිබේද යන්න ද ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව ප්‍රශ්න කර ඇත.

අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් හිඟ මුදල් අයකර දෙන බවට අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පොරොන්දු වී ඇති බව පෙන්වා දෙන අමාත්‍යවරයා උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය වූ පුද්ගලයන්ට දඩුවම් ලබා දෙන්නේද නැතහොත් ඔවුන්ට සැහැල්ලුවෙන් ගැලවීමට ඉඩ දෙනවාද යන්න වාර්තාව ප්‍රශ්න කර තිබේ.

අවසාන තේරීම නීතියේ සම්පූර්ණ බර දැනීමට සැලැස්වූ සාමාන්‍ය ජනතාවට බලවත් අසාධාරණයක් වනු ඇති බව එම පුවත් ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *