දූෂණයට හසුවූ ඉහළම සුරාබදු නිලධාරියෙක්

මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම්වලින් අල්ලස් ඉල්ලා සිටීමේ චෝදනා මත සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙකුට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගැනීමට රජය සලකා බලමින් සිටින බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මත්පැන් නිෂ්පාදන බලපත්‍ර අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් පොළඹවීම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරියාට චෝදනා එල්ල වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශයට සමීප ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කර තිබේ.

දැනුවත් අභ්‍යන්තරිකයෙකුට අනුව, චූදිත නිලධාරියාගේ ප්‍රශ්නකාරී භාවිතයන් එක් සමාගමක මෙහෙයුම් වසා දැමීම ප්‍රාග්ධනය කිරීම ඇතුළත් වේ. බලපත්‍ර අත්හිටුවීමේ අවස්ථා වලදී, නිලධාරියා එම තත්ත්වයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට සූදානම්ව සිටින අනෙකුත් සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මුදල් අල්ලස් ඉල්ලා සිටින බව කියනු ලැබේ. එසේම, බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට මුහුණ දී සිටින සමාගමෙන් ඔහු අල්ලස් ඉල්ලා සිටින්නේ, අත්හිටුවීම අවලංගු කිරීමට පහසුකම් සපයන බවට පොරොන්දු වෙමිනි.

මෙම බරපතල චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් රජය එම විෂමාචාරය සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ක්‍රියාකාරීව කල්පනා කරමින් සිටී. සලකා බලනු ලබන එක් වැදගත් පියවරක් වන්නේ, චෝදනා එල්ල වන අල්ලස් යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධ අයථා ඉපැයීම් සමඟින් උපයා ගත් බව කියන දේපල පරීක්ෂා කිරීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *