දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේ ට ක්‍රිකට් තහනමක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් වන දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේ ට එරෙහිව වසර 8ක තහනමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පියවර ගෙන තිබේ.

අයි සී සී දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් එම තහනම පනවා තිබේ.

ඒ අනුව එම කාලය තුළ ඔහුට ක්‍රිකට් සම්බන්ධ කිසිදු දෙයක් හා සම්බන්ධ වීම තහනම් ය.

ඔහුට එරෙහි තහනම 2019 අප්‍රේල් 03 වනදා සිට බලපැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *