දින 52 පෙරළිය නිසා සියළු සංවර්ධන වැඩ කටයුතුවලට බාධා වුණා – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

මධ්‍යම අධිවේගි මාර්ගයේ දෙවන අදියර ඉදිකිරිම් සියයට අනූවක් අවසන් බව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම එහි සභාපති අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (20) රැස්වූ අවස්ථාවේදීයි.

එහිදි වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා,

මධ්‍යම අධිවේගි මාර්ගයේ දෙවන අදියර මීරිගම සිට කුරුණෑගල කොටසේ ඉදිකිරීම් මේ වන විට සියයට අනූවක් අවසන්. තවත් මාස 06කින් පමණ මෙහි ඉදිකිරීම් අවසන් වේවි. පසුගිය රජය සමයේ දින 52 පෙරළිය නිසා මේ සියළු සංවර්ධන වැඩ කටයුතුවලට බාධා වුණා. එම නිසා ඔබතුමාගේ විශේෂ අවධානයක් මේ සඳහා යොමු කොට මෙහි ඉදිකිරිම් කඩිනම් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එවිට කොළඹ සිට නුවරට විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස පස්යාල හරහා මීරිගම, කුරුණෑගල සිට මහනුවරට ඉක්මනින් ඒමේ හැකියාවද ඇතිවෙනවා.” යැයි ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *