දින 17ක් තිස්සේ උමග තුළ සිරවී සිටි ඉන්දීය කම්කරුවන් 41 දෙනාම බේරා ගැනේ

දින 17 ක ඉංජිනේරු මෙහෙයුමකින් පසු කඩා වැටුණු හිමාලය උමං මාර්ගයක සිටි කම්කරුවන් 41 දෙනාම නිරුපද්‍රිතව පිටතට ගෙන ඒමට ඉන්දීය ගලවාගැනීම්කරුවන් සමත් වී තිබේ.

“සිල්කියාරා උමං කඩාවැටීමේ දී සිරවී සිටි කම්කරුවන් 41 දෙනෙකු සාර්ථකව බේරා ගැනීමට හැකිවීම නිසා මම සම්පූර්ණයෙන්ම සහනයට සහ සතුටට පත්වෙනවා” යැයි මාර්ග ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිතින් ගඩ්කාරි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය. “මෙය මෑත වසරවල වඩාත්ම වැදගත් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් වලින් එකක් සනිටුහන් කරමින් බහු ආයතන විසින් හොඳින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද උත්සාහයක් විය.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *