දිගු වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් හොඳ සහල් අස්වැන්නක් සැක සහිතයි: ඇමති අමරවීර

කුඹුරුවල වැවෙන වී කරල් මතුවීමට පටන්ගෙන ඇති මොහොතක දීර්ඝ නියඟයකට රට ගොදුරු වී ඇති බැවින් ප්‍රමාණවත් සහල් අස්වැන්නක් ලැබීම සැක සහිත බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

“වියළි කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත් වී ඇති එකම භෝගය වී පමණක් නොව කෙසෙල්, එළවළු ඇතුළු අනෙකුත් වගාවන්ටද හානි සිදුවී ඇත. අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේදී මේ කරුණු සාකච්ඡා කරලා වගකීම් ඉටු කරනවා.” යැයිද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“සමනල වැවෙන් ජලය නිකුත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය ගැන අපි සතුටු වෙනවා. යම් ප්‍රමාණයකට ජලය නිකුත් කිරීමට හැකිවීම ගැනත් අපි සතුටු වෙනවා. වාරිමාර්ග හා විදුලිබල උත්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ද පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව අමාත්‍ය අමරවීර මහතා පැවසීය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට ද අමාත්‍යවරයා යෝජනා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *