දිගු කලක් බලා සිටි ග්‍රහක සාම්පලයක් එක්සත් ජනපදයට ගොඩබසී

නාසා ආයතනය විසින් එකතු කරන ලද ග්‍රහක සාම්පලයක් පෘථිවියට පැමිණ තිබේ.

මෙමගින් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ මූලාරම්භය පිළිබඳව වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමටත් අනාගතයේදී අපේ ග්‍රහලෝකයේ ගැටීමට ඉඩ ඇති දැවැන්ත අභ්‍යවකාශ පාෂාණ කැබැල්ලක් ග්‍රහණය කර ගැනීමටත් විද්‍යාඥයින්ට අවස්ථාව සැලසේ. ආයතනය මෙවැනි ජයග්‍රහණයක් කළ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

අභ්‍යවකාශයට දියත් කර වසර හතකට පසු, OSIRIS-REx අභ්‍යවකාශ යානය ඉරිදා පෘථිවිය අසලින් පියාසර කළේ පෘථිවි ග්‍රහක Bennu වෙතින් පෞරාණික නියැදිය ලබා දීම සඳහා ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *