දැදුරු ඔයේ ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යයි

මේ වනවිට පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් දැදුරු ඔයේ ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව වාර්තා වෙයි.

දැදුරු ඔය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ හේතුවෙන් දැනට නිකුත් කරන ජල ධාරිතාවයට වඩා වැඩි ජල ධාරිතාවයක් ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට සිදුවනු ඇති බවය.

මේ හේතුවෙන් ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීම නිසා ජලාශයේ පහළ ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව ගංවතුර අවදානම ගැන වඩාත් විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බව ආපදා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ විරාජ් දිසානායක මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *