ද්වේෂ සහගත සහ ද්වේෂ සහගත සබැඳි අන්තර්ගතයන් පිළිබඳ කෙටුම්පත් – නීතිපති අනුමත කරයි

අසත්‍ය තොරතුරු සහ අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවන අන්තර්ගතයන් වෙනස් කොට සැලකීමෙන් සමාජයට සිදුවන හානියෙන් සමාජය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයා විසින් සම්පාදනය කරන ලද අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සඳහා නීතිපතිවරයා සිය අවසරය ලබා දී ඇත.

ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ, අසත්‍ය සහ ද්වේෂ සහගත නොවන ප්‍රකාශනවලට මෙම කෙටුම්පත් කෙටුම්පතෙන් කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවන බවයි.

ද්වේෂසහගත, අසත්‍ය සහ වෙනත් ආගමික හා වාර්ගික හැඟීම් පතුරවන සහ හිතාමතාම සමාජය කුපිත කරන අසත්‍ය ප්‍රකාශ සන්නිවේදනය පමණක් වරදක් ලෙස දක්වා ඇති බව ඔහු පැවසීය.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපයෝජනයට සහ හිරිහැරවලට ලක්වන පුද්ගලයින් සඳහා නීතිමය සහන සැලසීම සඳහා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීමට රජය කටයුතු කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

අමාත්‍ය ආචාර්ය ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුවන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශ සන්නිවේදනය කිරීම, අපකීර්තියට පත්වන අසත්‍ය ප්‍රකාශ, හේතු රහිතව ප්‍රකෝපකාරී ලෙස කෝලාහලවලට මග පාදන අන්තර්ගතයන්, අසත්‍ය ප්‍රකාශ සහ සන්නිවේදනය හරහා ආගමික රැස්වීමක් අවුල් කරන බවයි. ආගමික හැඟීම් රිදවීමේ එකම චේතනාවෙන් කරන අසත්‍ය ප්‍රකාශ මෙම පනත් කෙටුම්පත යටතේ වරදක් ලෙස සැලකේ. ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පතක් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *