දරුවන්ගේ මන්දපෝෂණය ඉහළට

මේ වසරේ දී දිවයින පුරා උග්‍ර තීව්‍ර මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන් 15,763 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය පවසයි.

ජුනි මාසයේ පැවති ජාතික පෝෂණ මාසයට සමගාමී ව එම කාර්යංශය සිදු කළ සමීක්ෂණයකට අනුව ඉන් වැඩි ම දරුවන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ, කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයෙනි.

වයසට නියමිත බර නොමැති නම්, එවැනි දරුවන් අඩු බර සහිත දරුවන් ලෙස හැඳින්වෙන අතර, මේ වසරේ අඩු බර සහිත දරුවන්ගේ වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ, පෙර වසරේ 15.3%ක් ව පැවති අඩු බර සහිත දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය මේ වසරේ 17%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

එසේම ගර්භිණී මව්වරුන්ගේ මන්දපෝෂණය සැලකීමේ දී පෙර වසරට සාපේක්ෂ ව බර අඩු මව්වරුන්ගේ වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙන අතර, ගර්භිණී මව්වරුන් අතර රක්ත හීනතාව හෙවත් ඇනීමියා තත්ත්වයේ ද ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන බව සඳහන්ය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සමීක්ෂණයට අනුව පෙර වසරේ 14.5%ක මට්ටමක පැවති අඩු බර දරු උපත් සංඛ්‍යාව මේ වසරේ 15%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

එසේම දරුවන් අතර පවතින මිටි බව ද පෙරට වඩා මේ වසරේ දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්වල පාහේ ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *