තේ මණ්ඩලයේ ප්‍රතිඵලයක් නොමැති ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 4.6ක්

තේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා ඔවුන් වැය කරන සියලුම මුදල්වල ප්‍රතිඵල විස්තර කරමින් මාස තුනක් ඇතුළත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) අඟහරුවාදා (19) ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයට උපදෙස් දුන්නේය.

කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා මෙම නියෝගය කළේ තේ මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 4.6ක පමණ මුදලක් ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් සඳහා වැය කර ඇති අතර එය කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් ලබා නොදුන් බව අනාවරණය වීමත් සමඟය.

ප්‍රධාන පුරප්පාඩු හතරක් පිරවීමකින් තොරව තේ මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වන බවද අනාවරණය විය.

මණ්ඩලයේ සභාපති නිරාජ් ද මෙල් මහතා පැවසුවේ පසුගිය කාලයේ ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් නව පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, කෝප් සභාපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ 2016 වසරේ දී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකු – අලෙවිකරණය සඳහා බඳවා ගැනීමට අවසර ලබා දී ඇති බවයි.

මහාචාර්ය බණ්ඩාර: “මෙය අර්බුදයට පෙරයි. අධ්‍යක්ෂ මානව සම්පත් සහ පරිපාලන තනතුර සඳහා පුරප්පාඩුවක් ඇත.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, මානව සම්පත් හා පරිපාලන සජිනි ද සිල්වා: “අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කළා තනතුර සඳහා කිසිවකු බඳවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව. අපි මේ බව 2018 කෝප් කමිටුවට දන්වා තිබෙනවා. අපි මේ තනතුර ඉල්ලුවේ නැහැ, ඇමැති මණ්ඩලය තමයි මේ තනතුර හදන්න තීරණය කළේ.

රංජිත් බණ්ඩාර – “ඉතින් ඔබ බඳවා ගත්තේ නැද්ද?”

සජිනි ද සිල්වා – “අපි බඳවා නොගැනීමට තීරණය කළා”

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – “ඉතින් ඔබ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් නොසලකා හැර තිබෙනවා. කැබිනට් නියෝග නොසලකා හැරීමට ඔබ තීරණය කරන්නේ කෙසේද?

සජිනි ද සිල්වා – හිටපු සභාපතිවරයා 2018 කෝප් කමිටුවට මේ බව දැනුම් දුන්නා.

අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – “කෝප් කමිටුවට මේක කියන්න එපා. මේක ඇමැති මණ්ඩලයට කියන්න.”

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් – “ඔබ කියනවා මේ තනතුර අවශ්‍ය නැහැ කියලා නමුත් තේ මණ්ඩලය තීරණය කරලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන 4.6ක ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් කරන්න. අත්තිකාරම් ගොඩක් ගෙවලා තිබුණා. නමුත් එක දැන්වීමක්වත් විකාශනය කර හෝ ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.”

තේ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවර්ධන පවිත්‍රි පීරිස්: “නිර්මාණාත්මක අන්තර්ගතයන් සඳහා වන ප්‍රචාරණය සඳහා අපි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.4ක් වියදම් කර තිබෙනවා.”

මහාචාර්ය බණ්ඩාර: “මහත්තයා. සභාපතිතුමනි, අපි කෝටි ගණන් වියදම් කළාට වෙළෙඳපොළ අල්ලා ගන්න බැරි වුණා. අපි ඔබට මාස තුනක් දෙන්නම්. මෙම කාලය තුළ, ඔබ වියදම් කළ සියලුම මුදල්වල ප්‍රතිඵල මොනවාද යන්න පිළිබඳ වාර්තාවක් අපට ලබා දෙන ලෙස අපට අවශ්‍යය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *