තුර්කිය/සිරියාවේ භූමිකම්පාවෙන් 700 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මියයයි.

සඳුදා අලුයම දකුණු තුර්කියේ සහ උතුරු සිරියාවේ රික්ටර් මාපක 7.8 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් ඇති වූ අතර ගොඩනැගිලි සිය ගණනක් පෙරළී අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 641 ක් මිය ගියහ. සිය ගණනක් තවමත් සුන්බුන් යට සිරවී සිටින බවට විශ්වාස කෙරෙන අතර, ගලවා ගැනීමේ සේවකයින් ප්‍රදේශය පුරා නගර සහ නගරවල සුන්බුන් ගොඩවල් සෝදිසි කිරීමේදී සංඛ්‍යාව ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *