තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ඩිජිටල්කරණය සඳහා රුපියල් බිලියනයක්

විශ්ව තැපැල් වෘත්තීය සමිති අරමුදලේ අනුග්‍රහය යටතේ තැපැල් කාර්යාල වෙත පරිගණක, UPS, තීරු කේත කියවන්නන් සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර බෙදා දීම ඊයේ (5) ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. , මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන, ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර යන මහත්වරු ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

පවතින ආර්ථික තත්ත්වය යටතේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමේ තවත් පියවරක් මෙය බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මෙම වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා පිහිටි තැපෑල 653කට, උප තැපෑල 300කට, තැපැල් වර්ග කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 27කට සහ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරු 20කට මෙම තාක්ෂණික උපකරණ ලබාදීමට නියමිතය.

PO සංඛ්‍යාංකීකරණය කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩසටහන සඳහා රුපියල් බිලියනයක පමණ මුදලක් යොදවා ඇත.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව රජය යටතේ පාඩු ලබන ආයතනයක් ලෙස ඉතිහාසයට වුවද 2024 වන විට එම දෙපාර්තමේන්තුව භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවන පරිදි පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

තැපැල්පති එස්.ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර, නියෝජ්‍ය තැපැල්පති ඩී.ඒ.ආර්.කේ රාජසිංහ, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනූෂ පැල්පිට යන මහත්වරුන් ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන් ඇතුළු නිලධාරීහු මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *