ත්‍රීරෝද අලංකරණ උපාංග කිහිපයක තහනම ඉවතට, නීති 57ක් ඉවත් කෙරේ

Share this Article

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා පනවා තිබූ නව නීති 57 ක් ඉවත් කිරීමට ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව පනවා තිබූ නීති 67 න් නීති 10 ක් තවදුරටත් එලෙසම ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. ත්‍රී රෝද රථ ධාවනයේදී අනෙකුත් රියදුරන්ට සහ ගමන් ගන්නා මගීන්ට මෙන්ම, මහජනතාවටද අවහිරයක් නොවන ලෙස ත්‍රිරෝද රථවල අලංකරණය සඳහා සවි කරන උපාංග කිහිපයක තහනම මෙමගින් ඉවත් කිරීමට නියමිත බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. අලංකරණ කටයුතු සිදුකරන සැපයුම් කරුවන්ගේ හා ඊට අදාළ ව්‍යාපාරවල පැවැත්ම පිලිබඳව අවධානය යොමුකරමින් එම නීති ඉවත් කිරීමට පියවර ගත් බවයි ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලූම් අමුණුගම මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.