ත්‍රිරෝද රථ, බස් රථ සහ පාසල් වෑන් සඳහා ඉන්ධන විශේෂ රැස්වීමක්…

බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා සහ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය නියෝජනය කරන සංවිධාන නියෝජිතයන් අතර සාකච්ඡාවක් 18 පැවැත්වුණා.

වෘත්තීය ත්‍රිරෝද රථ, පෞද්ගලික බස් රථ, පාසල් සහ කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා, බහාලුම් ප්‍රවාහන සේවා සහ වාණිජ ප්‍රවාහන වාහන ඇතුළු ප්‍රවාහන අංශ කිහිපයක් නියෝජිතයින්ට ඇතුළත් විය.

ඉන්ධන හිඟයක් පවතින අවස්ථාවක ඉහත ප්‍රවාහන අංශවලට අවම බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමට හැකි වන පරිදි ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියක් විධිමත් කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා විය.

ඉන්ධන සලාකන ක්‍රමයක් කඩිනමින් සකස් කරන බව ද අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා යළි අවධාරණය කර ඇති අතර එම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වූ පසු අදාළ ත්‍රිරෝද රථ එකම ඉන්ධන පිරවුම්හලක ලියාපදිංචි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා සමඟ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ද සාකච්ඡාව සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහභාගී විය. ඒ අනුව එම කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා පොලිසිය සමඟ එක්ව කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *