තහනම ඉවත් කිරීමෙන් පසු “කටාර් පුණ්‍යායතන ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය” යළි විවෘත කරයි

කටාර් පුණ්‍යායතනය සිය කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ යළි විවෘත කර තිබේ.

කටාර් පුණ්‍යායතනයට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පනවා තිබූ තහනම පසුගිය වසරේ ඉවත් කෙරුණා.

කටාර් පුණ්‍යායතනය කටාර් රජයේ ප්‍රධාන පුණ්‍යායතනය වන අතර එය ශ්‍රී ලංකාව තුළ තහනම් කරන ලද්දේ හිටපු පොලිස් අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර විසින් එල්ල කරන ලද චෝදනා මත ය.

එවිට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ‘කටාර් පුණ්‍යායතනය’ ත්‍රස්තවාදී ආයතනයක් ලෙස නම් කර තිබූ අතර නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාගේ ප්‍රමුඛ නඩුවට අදාළව ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අරමුදල් සපයන බවට පුණ්‍යායතනයට චෝදනා කර තිබුණි.

පසුව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර කටාර් රාජ්‍යයේ නිලධාරීන් හමුවූ අවස්ථාවේදී එම තහනම ඉවත් කර ඇත.

“අද රට කාර්යාලය දියත් කිරීමේ අවස්ථාවේදී, කටාර් පුණ්‍යායතනය 2023 වසර සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 11.7 ක් වටිනා මානුෂීය ආධාර ප්‍රකාශයට පත් කළේය. මෙය රජයේ අවශ්‍යතා අනුව හඳුනාගත් ප්‍රදේශ සඳහා වෙන් කරනු ලැබේ. අවදානමට ලක් වූවන්ට සහාය වීමට පියවර ගැනීම ගැන කටාර් පුණ්‍යායතනයට ස්තූතියි, ”අද ශ්‍රී ලංකාවේ කටාර් පුණ්‍යායතන කාර්යාලය නැවත විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වීමෙන් පසු විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *