තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වේ

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතාට කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ.

එම මන්ත්‍රීවරයාද ඇතුළුව කොරෝනා ආසාදනය වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව මේ වනවිට 6ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.