තවත් ගුවන් සේවා තුනක් ශ්‍රී ලංකාවට නැවත මෙහෙයුම් අරඹයි.

ස්විට්සර්ලන්තයේ ධජ වාහකය වන ස්විස් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාර් ලයින්ස් නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

2022 නොවැම්බර් 10 සිට 2023 මැයි දක්වා සතිපතා ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කිරීම ඉදිරි සංචාරක සමය සඳහා යුරෝපීය පැමිණීම් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *