තමිල්නාඩු රජය ශ්‍රී ලංකා දෙමළ කඳවුරු 19ක නිවාස 1591ක් ඉදිකරයි

තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම් කේ ස්ටාලින් විසින් ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ පුනරුත්ථාපන කඳවුරු 19 ක අලුතින් ඉදිකරන ලද නිවාස 1500 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉරිදා දින වෙල්ලෝර් දිස්ත්‍රික්කයේ මෙල්මොනාවුර් හි මහජන හා පුනරුත්ථාපන දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයකදී විවෘත කරන ලදී.

මෙම කඳවුරු ප්‍රාන්තයේ දිස්ත්‍රික්ක 13ක් පුරා පැතිර ඇත.

MK Stalin විසින් Melmonavur ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ පුනරුත්ථාපන කඳවුරේ ජනතාවට නව නිවාස ලබාදීමේ සලකුණක් ලෙස පවුල් 5කට යතුරු ප්‍රදානය කරන ලදී. ඔහු සිසු සිසුවියන්ට ගෘහ උපකරණ, පැළ, අධ්‍යාපනික උපකරණ ලබා දුන්නේය.

නිවාස 1,591ක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් කෝටි 79.70ක් පමණ වැය කර ඇත.

X හි තමිල්නාඩු මහ ඇමති කාර්යාලයේ සටහනකට අනුව, මහජන හා පුනරුත්ථාපන දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ස්ටාලින් සෘජුවම පුනරුත්ථාපන කඳවුරට පැමිණියේය.

තිරුවන්නමලෙයි, තිරුචිරප්පල්ලි, කොයිම්බතූර්, ඊරෝඩ්, සේලම්, විරුදුනගර් සහ ශිවගංග ඇතුළු තවත් දිස්ත්‍රික්ක 12 ක නව නිවාස ඔහු වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය හරහා විවෘත කළේය. ඔහු වීඩියෝ සබැඳියක් හරහා අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රතිලාභීන් සමඟ ද කතා කළේය.

ස්ටාලින් ඔවුන් සමඟ කතා කළ විට, ප්‍රතිලාභීන් මූලික පහසුකම් ලබා ගැනීම පිළිබඳව තෘප්තිමත් විය. අංගන්වාඩි, පුස්තකාලය සහ පොදු බෙදාහැරීමේ පද්ධති අලෙවිසැල ද පවතින බව වාර්තා වේ.

ජල සම්පත් අමාත්‍ය දුරෙයිමුරුගන් සහ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍ය අයි පෙරියසාමි ඇතුළු තේරී පත් වූ නියෝජිතයින් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.

මහ ඇමති ස්ටාලින් 2021 දී ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාව සඳහා වූ සරණාගත කඳවුරු පුනරුත්ථාපන කඳවුරු ලෙස නම් කර ඇත. අබලන් තත්ත්වයේ පවතින නිවාස 7469ක් අලුතින් ඉදිකරන බවද ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

ඉන් පළමු අදියරේ දී නිවාස 3,510ක් ඉදිකරන බවද ඔහු කියා සිටියේය. රජය විසින් (2021-22) රුපියල් මිලියන 176.02 ක් වෙන් කර ඇත. දිස්ත්‍රික්ක 20ක් පුරා පැතිරී ඇති ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාව සඳහා පුනරුත්ථාපන කඳවුරු 35ක නව නිවාස 3,510ක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මකයි.

පීටීඅයි පුවත් සේවයට අනුව, පවුල් 19,498 කට අයත් පුද්ගලයින් 58,272 ක් දිස්ත්‍රික්ක 29 ක කඳවුරු 104 ක රඳවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *