තමන් ජනාධිපතිවරණයට තරග කරන බව විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේදී නාමයෝජනා කැඳවන විට තමන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

“මම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඡන්ද කොට්ඨාසය මන්ත්‍රීවරුන් 225 කට සීමා වී ඇති අතර සංඛ්‍යාවේ ආධිපත්‍යය දරන ජීආර් සභාගයයි. එය කඳු නැගීමේ අරගලයක් වුවද සත්‍යය ජය ගන්නා බව මට ඒත්තු ගොස් ඇත. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.