ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ විනිවිදභාවය ගැන ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර හිමියන් කනස්සල්ලට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර හිමි ණය හිමියන් පිරිසක් සිකුරාදා ප්‍රකාශ කළේ නිල ණය හිමියන් සමඟ රටේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම සාදරයෙන් පිළිගන්නා නමුත් මෙතෙක් සිදු කර ඇති ගනුදෙනු පිළිබඳ විනිවිදභාවයක් නොමැතිකම කනගාටුවට කරුණක් බවයි.

ණයගැති රටවල් සහ ඔවුන්ගේ නිල ණයහිමියන් අතර ණය ගණුදෙණු සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලික ණය හිමියන්ට දෘශ්‍යතාවක් නොමැතිකම නිසා එම ජාතීන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අවසන් කිරීමට දරන ප්‍රයත්නයන් පීලිපැනීමට හෝ ප්‍රමාද කිරීමට හැකි බව පැමිණිල්ල මගින් අවධාරනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය, ප්‍රංශය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු එහි ණය දෙන රටවල් සමූහයක් බදාදා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 5.9 ක හිඟ රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ එකඟතාවකට එළැඹ ඇත.

ඒ රට සහ චීනයේ අපනයන-ආනයන බැංකුව අතර ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 4.2 ක පමණ ණය සඳහා ගනුදෙනුවකින් පසුවය.

රටේ ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර ණය අභියෝගවලට තිරසාර විසඳුමක් සෙවීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ එකඟතාවකට පැමිණීමට කැපවී සිටින බව ශ්‍රී ලංකා ඇඩ්හෝක් බැඳුම්කර හිමියන්ගේ සමූහය ප්‍රකාශ කළේය.

Ad Hoc සමූහයට Rothschild & Co විසින් මූල්‍යමය පැත්තෙන් සහ White & Case LLP විසින් නීතිමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *