ඩොලර් මිලියන 100ක සූර්යකෝෂ ණය මාර්ගය සම්බන්ධව ඇමති සැලැස්ම හෙළි කරයි.

RoofTop Solar සඳහා ඉන්දීය රජය විසින් ලබා දී ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණය මාර්ගය රජයේ ගොඩනැගිලි කිහිපයක් සන්නද්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල, අධ්‍යාපන ආයතන, රෝහල්, දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, රජයේ ගොඩනැගිලි සහ ආගමික ආයතන, ඉන්දීය රජය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් RoofTop Solar වලින් සමන්විත වේ. ණය රේඛාව.

අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර සහ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්, ලංවිම සහ ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් අද පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *