ඩොලරයක් රුපියල් 260 දක්වා ඉහළ යයි…

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලරයක් ඉදිරියේ ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල තව දුරටත් අවප‍්‍රමාණය කර ඇත.

ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 249.96ක් වන අතර විකිණුම් මිල රුපියල් 259.99කි.

මෙය මෙරට ඉතිහාසයේ ඩොලරයක් සදහා නිල වශයෙන් ලබා දෙන ඉහලම අගයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *