ඩෙංගු රෝගීන් 65,000 ඉක්මවයි

2023 වසරේ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

2023 වසරේ ඔක්තෝබර් 08 වැනිදා වන විට රෝගීන් 65,178ක් වාර්තා වී ඇති අතර, වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එය 13,700 ක් විය.

බස්නාහිර පළාතෙන් රෝගීන් 31,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර එය පළාත් වශයෙන් වැඩිම රෝගීන් වේ. ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ඩෙංගු රෝගීන් 692 ක් වාර්තා වී තිබේ.

මේ අතර, 2023 ජනවාරි සිට මේ දක්වා මරණ 38 ක් වාර්තා වී ඇත.

පවතින වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බවයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසන්නේ.

මෙම තත්ත්වය තුළ ඩෙංගු රෝගයෙන් මිදීම සඳහා අවට පරිසරය පිරිසිදුව තබාගෙන මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන විනාශ කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *