ඩෙංගු අධි අවදානම් කලාප 70කට අධික ප්‍රමාණයක්

ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීමත් සමඟ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය විසින් ඩෙංගු බෝවන ස්ථාන බහුලව දක්නට ලැබෙන අධි අවදානම් MOH ප්‍රදේශ 71ක් හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රදේශවලින් බහුතරයක් බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කරන අතර, රෝගීන් 39,784ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය පළාත් අනුව වැඩිම ප්‍රමාණය වේ.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයට අනුව, දෙසැම්බර් 31 වන විට, 2023 වසරේ මුළු රෝගීන් 87,986 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, වැඩිම සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, එය 18,572 කි.

මේ වසරේ ඩෙංගු රෝගයෙන් පුද්ගලයින් 57 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.

තවද, නොවැම්බර් මාසයේ දී වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 11,498 ක් වූ අතර, එය 2023 දී මාසයකදී වාර්තා වූ වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව ලෙස වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *