ඩීසල් සහිත තවත් නෞකාවක් සදහා ගෙවීම් කරයි…

අද පෙරවරුවේ කොළඹ වරායට නැංගුරම් ලා තිබූ තවත් ඉන්ධන නැවක් මුදා හැරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 39.3ක මුදලක් ගෙවා ඇත.

ඩීසල් සහ ජෙට් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කළ ඉන්ධන නෞකාව සඳහා සිංගප්පූරු සමාගමට මෙම මුදල් ගෙවා ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

තෙල් නැව ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 28,300කින් සහ ජෙට් ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 9000කින් සමන්විත වේ.

ඩීසල් සහ ගුවන් යානා ඉන්ධන ගොඩබෑම හෙට (05) පෙරවරුවේ ආරම්භ කරන බවයි බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

මෙම සිංගප්පූරු සමාගමට ඩීසල් නැව්ගත කිරීම් දෙකක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මීට පෙර ඩොලර් මිලියන 35.3 ක් සහ ඩොලර් මිලියන 31 ක් ගෙවා ඇත.

පිළිවෙළින් මෙට්‍රික් ටොන් 37,500ක් සහ ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 37,300ක් සහිත තෙල් නැව් මුදා හැරීම සඳහා මෙම ගෙවීම සිදු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *