ඩිජිටල් රූපවාහිනී විකාශනය හෙට සිට

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී විකාශන ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘතිය හෙට පස්වරුවේ නිල වශයෙන් දියත් කිරීමට නියමිත බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රූපවාහිනී විකාශන ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘතියත් සමඟ ජනතාවට රූපවාහිනී සංඥා දුර්වලතා ඉවත් කරමින් වඩාත් පැහැදිලිව වැඩසටහන් නැරඹිය හැකි බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය JICA මූල්‍ය හා තාක්ෂණික සහාය ඇතිව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

වැඩසටහනේ නිල සමාරම්භක උත්සවය හෙට පස්වරු 7.00 ට පැවැත්වේ.

වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමෙන් පසු සම්පූර්ණ ඇනලොග් සංඥා විකාශන පද්ධතිය ඩිජිටල් ආකෘතියට පරිවර්තනය කරන බව අමාත්‍යාංශය පවසයි. මේ අතර, අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ බහු රූපවාහිනී ඇන්ටෙනා ඉවත් කිරීම සහ එක් ඇන්ටනාවකින් සියලුම රූපවාහිනී නාලිකා ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව ඩිජිටල්කරණයේ තවත් අංගයක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *