ඩයනා මද්දුම බණ්ඩාරට චෝදනා කරයි

සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර තමන්ට වාචිකව බැණ වැදුණු බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ චෝදනා කළා.

“පහුගිය දවසක පාර්ලිමේන්තුවේදී මද්දුම බණ්ඩාර මට ‘බැල්ලි’ කිව්වා. මෙය සැබවින්ම වචන ස්වරූපයෙන් ලිංගික අපයෝජනයකි. මෙය ජනගහනයෙන් සියයට 52ක් වන රටේ සියලුම කාන්තාවන්ට කරන අපහාසයකි. පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත් කර ගන්නේ කාන්තාවන්. කාන්තාවන්ට අපහාස කරන්න මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට අයිතියක් නැහැ. ඔහුව වරප්‍රසාද කමිටුව හමුවට ගෙන්වා දැඩි ලෙස ක්‍රියා කළ යුතුයි” ගමගේ මහත්මිය පැවසුවාය.

“විපක්‍ෂයේ මා ගැන වෛරයෙන් ඉන්න බණ්ඩාරලා අඩුයි. ඔවුන්ට මිනිසෙකුගේ කාර්යය නිසි ආකාරයෙන් කළ නොහැක. මද්දුම බණ්ඩාර මහත්තයට මගේ සාරි ණයට දෙන්න පුළුවන්. ඔහුට එය ඇඳගෙන කාන්තාවකගේ කාර්යය කළ හැකිය. මට එයාගේ කලිසමක් ඇඳගෙන පිරිමි වැඩක් කරන්න පුළුවන්.” ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

“මද්දුම බණ්ඩාර මහතා මට හෝ කිසියම් මන්ත්‍රීවරියකට නැවත අපහාස කළහොත් ඔහු මගෙන් හොඳ පහරක් ගන්නවා” යැයිද ඇය පැවසුවාය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *