ඩයනා ගමගේට පහරදීම: කමිටුව CCTV දර්ශන පරීක්ෂා කරයි

පාර්ලිමේන්තු ලොබියේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පත්කළ පංච පුද්ගල කමිටුව අද සිද්ධියට අදාළ CCTV දර්ශන පරීක්ෂාවට ලක් කළ අතර අදාළ පාර්ශව නොවැම්බර් 6 වැනිදා කැඳවීමට තීරණය කළා.

නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාරක සභාව අද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී රැස්වූ අතර එහිදී හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ, ගයන්ත කරුණාතිලක, ඉමිතියාස් බාකීර් මාකර් සහ අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ එක්ව සිටියා.

ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය නියෝජනය කරමින් මන්ත්‍රීවරියන් දෙදෙනෙකු පත් කිරීමට ද තීරණය කෙරුණු අතර ඔවුන් ද නොවැම්බර් 6 වැනිදා පැවැත්වෙන මීළඟ රැස්වීමට සහභාගි වීමට නියමිතයි.

විමර්ශන අවසන් කර කමිටු වාර්තාව මීළඟ රැස්වීමේදී කථානායකවරයාට භාරදෙන බව නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

සභාවේ ගෞරවයට තර්ජනයක් වන බැවින් මෙවැනි සිදුවීම් යළි ඇති නොවීමට කටයුතු කිරීමට කාරක සභාව ඒකමතිකව තීරණය කළ බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *