ටොක් වඳුරන් අපනයනය කිරීමේ සැලසුමක් ගැන වනජීවී අමාත්‍යාංශය දන්නේ නැහැ: ඇමති පවිත්‍රා

ටොක් වඳුරන් චීනයට අපනයනය කිරීමේ කිසිදු සැලසුමක් පිළිබඳව වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය නොදන්නා බව වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත වන්නිආරච්චි අද ප්‍රකාශ කළා.

එවැනි සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් ද අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර නොමැති බව ඇය පාර්ලිමේන්තුවට පැවසුවාය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මිලාන් ජයතිලක මහතා යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *