ජූලි -01 සිට ප්‍රදේශ තුනක් සඳහා ලංවිම විද්‍යුත් බිල්පත් නිකුත් කරයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ තුනක සිය විද්‍යුත් බිල්පත් ක්‍රමය ජූලි මාසයේදී දියත් කරනු ඇත.

ට්විටර් වෙබ් අඩවියේ වීඩියෝ පණිවිඩයක් හුවමාරු කරගනිමින් විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ දෙහිවල, කැලණිය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ප්‍රදේශවලට 2023 ජූලි 01 වැනිදා සිට විද්‍යුත් බිල්පත් නිකුත් කරන බවයි.

කෙටි පණිවුඩ හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් විදුලි බිල්පත් ලබා ගැනීමට ලියාපදිංචි වන ලෙස ලංවිම ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

කෙටි පණිවුඩ මගින් විදුලි බිල්පත් ලබා ගැනීමට කැමති අය REG <හිස්තැනක්> A/C අංකය ටයිප් කර 1987 ට SMS කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලියාපදිංචි වීමට කැමති පාරිභෝගිකයින්ට www.ebill.ceb.lk වෙත පිවිසීමෙන් එසේ කළ හැකිය.

https://twitter.com/i/status/1670672945340088321  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *