ජූලි මාසයේදී විදුලි මිල නැවත වෙනස් විය හැකි බව විෂය භාර අමාත්‍යවරයා පවසයි.

පිරිවැය පිළිබිඹු කරන විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයක් සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර බ්‍රහස්පතින්දා (16) ප්‍රකාශ කළේය.

අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ නීතියට අනුව වසරකට දෙවතාවක් එනම් ජනවාරි මාසයේදී සහ ජූලි මාසයේදී විදුලි බිල වෙනස් කළ හැකි බවයි.

“මෙම කාල සීමාව තුළ සමාලෝචනයක් සිදු කළ යුතු අතර අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ගාස්තු සංශෝධනය කළ යුතු යැයි අපි යෝජනා කළෙමු. අපි ජනවාරි මාසයේ යෝජනා කළ පරිදි ගාස්තු වැඩි කළා නම්, අපි ජූලි මාසයේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර ගාස්තු සංශෝධනය තුළ සහන ලබා දීමට බලා සිටිමු,” ඔහු පැහැදිලි කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට නව ආයෝජකයින්ට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කිරීමට මෙම කාලසීමාව තුළ පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය විජේසේකර මහතා පැවසීය.

“ජූලි මාසය වන විට අපට සත්‍ය තත්ත්වය විනිශ්චය කළ හැකි අතර මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට විදුලි ගාස්තු අඩු කර සහනයක් ලබා දිය හැකිද යන්න සොයා බැලිය හැකිය. මම විශ්වාස කරනවා, ජූලි මාසය වන විට තත්ත්වය මත පදනම්ව මීළඟ ගාස්තු සංශෝධනය වැඩි වීමක් නොපෙනේ.

මීළඟ ගාස්තු සංශෝධනය තුළින් මහජනතාවට සහන සැලසීම රජයේ අරමුණ බවද අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *