ජාතික ජන බලවේගය ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ: මන්ත‍්‍රී හරීනි

ජාතික ජන බලවේගය ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවූ බවත් ආර්ථික දුෂ්කරතා හේතුවෙන් ගණිකා වෘත්තියේ නියැලෙන්නන් අපහසුතාවයට පත් කරන නීති කිහිපයක් පමණක් සංශෝධනය කරන බවත් ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීනි අමරසූරිය මහත්මිය පවසයි.

ආර්ථික දුෂ්කරතා හේතුවෙන් කාන්තාවන් ගණිකා වෘත්තියේ නියැළී ඇති බැවින් ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන අවධානය රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීම බව ඇය පැවසුවාය.

ගණිකා වෘත්තියේ නියැළී සිටින කාන්තාවන්ට ඇතැම් නීති හේතුවෙන් දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දීමට සිදු වූ බවත්, එවැනි තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීමට සහ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ජාතික ජන බලවේගය විසින් එම නීති සංශෝධනය කරන බවත් මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

සූරාකෑමට ලක්වන ලිංගික ශ්‍රමිකයින් ඇතැම් නීති හේතුවෙන් තවදුරටත් හිරිහැරයට ලක්වන බව ඇය පැවසුවාය.

ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජන බලවේගයේ සාමාජිකා සමන්මලී ගුණසිංහ කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරමින් අමරසූරිය කියා සිටියේ ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කිරීම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් පමණක් බවත්, මාධ්‍ය විසින් ඇයගේ කතාවේ කොටසක් පමණක් උලුප්පා දැක්වූ බවත් ඇයගේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය නිවැරදි අදහස බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *