ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා විසින් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ (NMRA) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට නව වෘත්තිකයන් තිදෙනෙකු පත් කර තිබේ.

මෙම තීරණය 2015 NMRA පනත සමඟ සමපාත වන අතර, නීතිය, ගණකාධිකරණය, කළමනාකරණය සහ සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍රවල කීර්තිමත් වෘත්තිකයන් නම් කිරීමට සහ පත් කිරීමට අමාත්‍යවරයාට බලය පැවරේ.

ඒ අනුව වරලත් ගණකාධිකාරී සුජීව මුදලිගේ, ජනාධිපති නීතීඥ පාලිත කුමාරසිංහ සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ පළමු ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි සුසන්ත කහවත්ත යන මහත්වරුන් නව පත්වීම්ලාභීන් අතර වෙති.

මීට පෙර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් පත් කළ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු ඉල්ලා අස්වීමත් සමග මෙම පත්කිරීම් සිදු කර ඇත.

ගණකාධිකරණ ක්ෂේත්‍රයෙන් සුපුල් විජේසිංහ, නීති ක්ෂේත්‍රයෙන් නීතීඥ මනෝජ් ගමගේ සහ කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයෙන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ප්‍රියන්ත සේරසිංහ යන මහත්වරුන් ඉවත්ව යන සාමාජිකයින් අතර වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *