ජාතික උද්ධමනය ජනවාරි මාසයේදී 53.2% දක්වා පහතට…

ජාතික මිල ගණන් මගින් මනිනු ලබන උද්ධමනය මීට වසරකට පෙර සිට ජනවාරි මාසයේ දී ලිහිල් වූ නමුත් මාස ගනනාවක් තිස්සේ පැවති උද්ධමනය දිගටම කරගෙන ගිය නමුත් මාසයකට පෙර සිට මිල ඉහළ යාම නිසා මිල පීඩනය තවමත් ආර්ථිකයේ පවතී.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය වසරකට පෙර ජනවාරි මාසයේදී සියයට 53.2 කින් ඉහළ ගිය අතර, වසරකට පෙර සිට ආහාර සහ ආහාර නොවන මිල ගණන් අඩුවීම නිසා පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 59.2 සිට පහත වැටුණි.

එහෙත්, තවමත් නොනැසී පවතින උද්ධමන ආවේගයන් පිළිබිඹු කරමින් දෙසැම්බර් මාසයේ මධ්‍යස්ථව පැවතීමෙන් පසු ජනවාරි මිල ගණන් සියයට 0.7 කින් ඉහළ යාමත් සමඟ මාසික පදනමින් මනිනු ලබන මිල ගණන් ආපසු හැරවිය.

එම මාසය සඳහා කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශක මගින් මනිනු ලබන මිල ද එම ගමන් පථයම ගත් අතර දර්ශකය සියයට 54.2 ට පැමිණි අතර, එය වාර්ෂික පදනමින් මනිනු ලබන මසකට පෙර සියයට 57.2 සිට ලිහිල් විය.

සැප්තැම්බරයේ සිට පාරිභෝගික මිල ගණන් පහළ යාමක් පෙන්නුම් කර ඇත, නමුත් තවමත් ඔවුන් වසරකට පෙර මිලට ගත් සිල්ලර බඩු සඳහා දළ වශයෙන් සියයට 50 සිට 60 දක්වා ඉහළ මිලක් ගෙවන බැවින් තවමත් ජනතාව මූල්‍යමය වශයෙන් වඩාත් නරක අතට හැරේ.

කෙසේ වෙතත්, තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම සඳහා ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන ඇති අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් සැපයුම් අතුරු සාධක සහ පසුගිය වසරේ ඉහළ මූලික බලපෑම් හේතුවෙන් මෙම වසර අවසන් වන විට මිල ගණන් සියයට 4 සිට 6 දක්වා අපේක්ෂිත පරාසය වෙත නැවත පැමිණෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශුභවාදීව සිටියි.

මේ අතර, බොහෝ විට වාෂ්පශීලී ආහාර, බලශක්තිය සහ ප්‍රවාහනය හැරුණු විට මනිනු ලබන මූලික ජාතික උද්ධමනය ජනවාරි මාසයේදී සියයට 52.0 කින් ඉහළ ගිය අතර, ආර්ථිකයේ තවමත් යටින් පවතින මිල පීඩනය පිළිබිඹු කරමින් දෙසැම්බර් මාසයේදී සියයට 57.5 කින් පහළ ගියේය.

ගෝලීය වශයෙන් වුවද, ආහාර සහ බලශක්ති මිල ගණන් මෑත කාලීන ඉහළ මට්ටම්වලින් පහත වැටී ඇතත්, සේවා අංශයේ උද්ධමනය ඇලෙන සුළු මට්ටමක පවතින අතර, එමගින් මහ බැංකුවේ උද්ධමන සටන තවත් මාස කිහිපයක් දක්වා දිගු කරයි.

ජනවාරි දක්වා මාස දොළහ තුළ ආහාර මිල සියයට 53.6 කින් ඉහළ ගිය අතර, 2022 දෙසැම්බර් වන විට සියයට 59.3 සිට පහත වැටුණු අතර ආහාර නොවන මිල ගණන් සියයට 59.0 සිට ලිහිල් වී සියයට 52.9 කින් ඉහළ ගියේය.

ඇඳුම් පැළඳුම්, පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා, සුරාබදු පොත්පත් සහ ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ උපකාරක ගාස්තු අනෙක් ඒවාට වඩා තරමක් වේගයෙන් ඉහළ ගියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *