ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන මේ මාසය ඇතුළත විවෘත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් බව මහ බැංකු අධිපති පවසයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සමඟ අවශ්‍ය සියලුම පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග දැන් අවසන් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ සිකුරාදා (03) ප්‍රකාශ කළේය.

ආචාර්ය වීරසිංහ පැවසුවේ, එමගින් ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන විවෘත කිරීමට සූදානමින් සිටින බවත්, මෙම මාසය තුළ බලාපොරොත්තු වන බවත්ය.

අද පැවති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනයේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් සාධකයක් බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ජනප්‍රිය තීරණ මත පදනම් විය නොහැකි බව ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පෙන්වා දුන්නේය.

“දේශපාලකයන් ජනප්‍රිය තීරණ මත තීරණ ගන්නා බැවින් මහ බැංකුව පාර්ලිමේන්තු තීරණවලින් ස්වාධීනව කටයුතු කළ යුතු බව” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *